Darujme Facebook

Partneři

Moc děkujeme všem partnerům, kteří nám pomáhají plnit přání oddělení neonatologie U Apolináře.

Také moc děkujeme všem dobrovolnicím, které pro nás šijí a úplně každému, který nám věnoval věci pro miminka či poslal peníze na účet.

Jste skvělí. Bez vás bychom to nedaly. :-)


Již od prvních neziskových krůčku se můžeme opřít o podporu Pražské energetiky a.s..

Srdečně děkujeme!


Srdečně děkujeme za podporu našeho projektu!


Mnohaletá velká podpora ze strany ČEPS a.s. je jedním z pilířů naší existence. Děkujeme

\r\n


Upřímně děkujeme za obrovskou a mnohaletou pomoc obecně prospěšné společnosti Život dětem.


Srdečně si Vážíme opětovné pomoci Nadace ČEZ v grantové soutěži Podpora regionů 2023. 


Děkujeme za obrovskou pomoc prostřednictvím soutěže ČSOB pomáhá regionům!

\r\n


Je to právě NROS, která nám pomáhá již od doby vzniku. Letos opět podpořila nás projekt prostřednictvím Tesco nadačního fondu. Děkujeme


Ze srdce děkujeme NROS, Tesco a Vám všem hlasujícícm za opětovnou podporu v programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Díky získanému příspěvku můžeme realizovat projekt Děti k maminkám, maminky k dětem.


Přes 30.000 letos vyběhala Ještědská běžecká partička v rámci každoroční výzvy. Jste neuvěřitelní, děkujeme.


Obrovský dík patří Pražská energetika a.s., která přispěla částkou 100.000 Kč na nákup vybavení nemocniční prádelny.

Nesmírně si vážíme vaši pravidelné podpory, za níž děkujeme!


Děkujeme společnosti Ottima s.r.o. za štědrý příspěvek na nákup ohřevného modulu.

Vážíme si vaši pomoci.


Poběžte pro nás v letošní sérii charitativních běhů PVZP FénixRun. 

S námi se potkáte na Karlštejně. 

Děkujeme PVZP a Běhejlesy za podporu a prima spolupráci


Děkujeme za pozvání, báječnou akci a podporu všech návštěvníků našeho stánku.


Díky za spousty lahodných dobrot, které nám pro personál porodnice pravidelně poskytujete. 

Zajděte i vy do Uhřiněvsi, do cukrárny Věrka


Rohlík, Znesnáze21, Nadační fond pomoci Karla Janečka - právě těm děkujeme za velikánskou pomoc v podobě objednávky a distribude mýdel a charitativních kalendářů. Jste báječní.


Díky Leasingu České spořitelny a jeho báječným zaměstnancům se nám podařilo získat drtivou většinu financí potřebných k nákupu výhřevného modulu nad inkubátor 

Děkujeme


Děkujeme za charitativní cvičební dopoledne celému týmu Fitness Clinic a všem cvičencům.

\r\n


Děkujeme společnosti Mindok za dražbu deskovek a podporu ve skupině Deskovky pro dobrou věc, ale i za obří krabici her pro mamky na oddělení rizikového těhotenství.


Již druhým rokem patří naše upřímné díky společnosti ČEPS a.s.

V letošním roce nám pomohla úžasnou sumou - 120 300 Kč k realizaci rekonstrukce ambulance neonatologie.

Proměna je to fantastická. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat tam, kde je nejvíce třeba.


V programu ČSOB pomáhá regionům se nám podařilo získat neuvěřitelných 106.301 Kč.

Ohromné díky patří ČSOB i všem laskavým a štědrý dárcům. 

Díky vám mohla proběhnout úžasná proměna prostor ambulance.


Čekárnu ambulance jsme mohli rekonstruovat také díky štědrému příspěvku nadačního fondu Sberbank ve výši 40.000 Kč.

Vážíme si vaší pomoci!


Nadační fond Veolia nám svým programem Minigranty přispěla 25.000 Kč na rekonstrukci čekárny neonatologické ambulance.

Srdečně děkujeme


Ještědská běžecká partička pro nás zdoláním Ještědu vyběhala nádherných 18.500 Kč.

\r\n\r\n

Z celého srdce děkujeme

\r\n


Nadace ČEZ a úžasně aktivní uživatelé aplikace EPP - pomáhej pohybem nám věnovali úžasných 48.900 Kč, za které jsme mohli pořídit dominantu neonatologické ambulance - krásný dvoumístný stůl.

Děkujeme za vaši pomoc


Společnost Weber nám již podruhé věnovala barvu. Tentokrát na výmalbu prostor ambulance a její čekárny. 

Děkujeme prostory jsou i díky vám krásnější.


Prostředky na nákup klokánkovacího křesla jsme získali od nadačního fondu Mana potřebým

Moc děkujeme za vaši pomoc!


Velmi děkujeme společnosti ČEPS, za prostředky na koupi dvou náhradních lžic k videolaryngoskopu!

Upřímně si vážime vaší podpory a velmi štědrého finančního daru.


Od společnosti Kofola jsme dostali prostředky hned na dvě klokánkovací křesla!

Velmi děkujeme za váš štědrý dar!


Prostředky na nákup klokánkovacího křesla jsme obdrželi od Teva.

Upřímně děkujeme za váš dar!


Hned tři hnízdečka Neobed Intensive malým miminkům pořídila nadace Just CS. Moc děkujeme.


Děkujeme zastánčnímu spolku Juno Moneta za dar ve výši 5.000 Kč na pořízení transporního resuscitačního lůžka.


Děkujeme firmě Point4me, za velkorysou slevu, kterou poskytla pro tisk charitativních kalendářů! Děkujeme, že díky Vám můžeme takový projekt realizovat. Vážíme si vaši pomoci.


Děkujeme České podnikatelské pojišťovně za dar ve výši 10 tisíc korun, který poskytla ve prospěch našeho spolku. Vážíme si vaší pomoci.


Děkujeme firmě KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., provozující e-shop SZO Plzeň s lékařskými přístroji a kvalitními francouzskými dezinfekcemi za finanční dar ve výši 10.000 Kč na koupi transportního modulu k inkubátoru Giraffe shuttle.


Děkujeme společnosti Aspironix za židle do zázemí.


Děkujeme Nadaci České pošty za dar ve výši 10.000 Kč, za který jsme pořídily pelíšky Neobed.


Příspěvek ve výši 4882 Kč jsme využili k částečné úhradě přehozů přes inkubátory. Nadačnímu fontu Albert tímto děkujeme!


Na modul k inkubátoru Giraffe shuttle přispěla ČPP darem ve výši 10.000 Kč, děkujeme!


Děkujeme 3D fitness za finanční dar ve výši 2.000 Kč.


Děkujeme Nadačnímu fondu FAnn dětem za zakoupení 3 mikroprůtokoměrů pro extrémně nízké dávkování kyslíku a dvou ohřívaček mateřského mléka na suchý ohřev. A dvou horkovzdušných ohřívaček mateřského mléka!


Děkujeme Rodinnému centru Knoflík za pomoc při šití roušek.


Děkujeme Hamr sport za pomoc při šití roušek.


Děkujeme Krásna mamka za pomoc při šití roušek pro porodnici.


Děkujeme Baon design za poskytnutí ochranných štítů dětské nemocnici.


Velmi děkujeme Lady AnnaHell za pomoc při šití roušek!


Děkujeme ČSOB za věcný dar v podobě 25 kancelářských židlí pro personál porodnice.


Velmi děkujeme společnosti TopVet za poskytnutí krémů na ruce personálu porodnice.


Děkujeme společnosti Avon za darování krému na ruce personálu porodnice.


Velmi děkujeme společnosti Weleda za darování krémů na ruce personálu porodnice.


Velmi děkujeme společnosti Just Nahrin za darování krémů na ruce pro personál porodnice.


Děkujeme společnosti Alpa za darování krému na ruce pro personál porodnice.


Děkujeme společnosti Tesco za poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na nákup horkovzdušné ohřívačky mateřského mléka.


Velmi děkujeme Energy of Dub za finanční dar ve výši 4.700 Kč.


Děkujeme Tina Energy za finanční dar ve výši 10.000 Kč.


Děkujeme společnosti Previo za finanční dar ve výši 12.000 Kč.


Děkujeme společnosti ČEPS za štědrý dar ve výši 50.000 Kč na pořízení trasportního resuscitačního lůžka.


Moc děkujeme Armandi Therapy Clinic za darování celého výtěžku dětského dne - tedy 20.000 Kč na nákup trasportního resuscitačního lůžka.


Farmě rodiny Němcovy za pravidelnou finanční i materiální podporu!


Děkujeme Pražské energetice za štědrý dar v podobě 200.000 Kč na nákup videolaryngoskopu.


Děkujeme Net4Gas za štědrý nar v podobě 150.000 Kč na nákup transportního resuscitačního lůžka.


Děkujeme Nadaci ČEZ, která nám v rámci zaměstnaneckých grantů darovala 30 000 Kč, za které jsme pořídili klokánkovací křesla.


Děkujeme Nadaci Naše dítě za štědrý dar 20 000 Kč na další klokánkovací křeslo.


Děkujeme Divizi Weber Saint-Gobain za darování barev na vymalování rodičovské místnosti ARO/JIP.


Děkujeme společnosti Raiffeisen Leasing, která nám spolu s Icerinkem přispěla částkou 21 000 Kč na kamerový systém k inkubátorům.


Děkujeme nadačnímu fondu Mana potřebným a jejím laskavým dárcům za dar ve výši 27 831,50 Kč na klokánkovací křeslo.


Děkujeme na dačnímu fondu Život dětem v podobě schválení grantu ve výši 200.000 Kč na nákup transportního resuscitačního lůžka a ve výši 100.000 Kč na nákup videolaryngoskopu.


Děkujeme JB sport za dar v podobě 5.000 Kč


Děkujeme Lelís cupcakes za dar ve výši 4620 Kč.


Děkujeme 3D factory za nábytek do rodičovské místnosti oddělení ARO/JIP.


Naše akce najdete mi mo jiné na www.kudyznudy.cz.


Beenode za velkorysý dar.


ICERINKu za uspořádání charitativního bruslení.


Instaxstore za úžasnou slevu při pořízení foťáku pro neonatologii.


Tiskárně Daniel za to, že nám vždy vše ochotně, s láskou a zdarma vytiskne.


Agentuře TOP Partners za krásné grafické práce.