Darujme Facebook

Předčasné a neúspěšné ukončení projektu „Kamery k inkubátorům“

06.03.2020

S nápadem pořídit kamerový systém k inkubátorům, který by nabízel možnost nepřetržitého, byť virtuálního kontaktu maminky s novorozencem, přišly samy sestřičky z oddělení intenzivní a resuscitační péče o novorozence. Podobný projekt je běžný ve světě a úspěšně funguje i v některých českých perinatologických centrech. Kamerový systém u inkubátoru umožňuje rodičům sledování svého miminka i v okamžicích, kdy nemohou být na oddělení přítomni. Není to samozřejmě plnohodnotná náhrada kontaktu, ale i tato forma může zmírňovat traumata, které u matek, odloučených od svých novorozenců, vznikají. Možnost pravidelného sledování svého miminka navíc zvyšuje tvorbu mateřského mléka u maminek, které se svými nedonošenými dětmi nejsou, z nejrůznějších důvodů, v trvalém fyzickém kontaktu. Vzhledem k nezpochybnitelnému významu mateřského mléka pro nezralé novorozence lze tedy říct, že kamerový systém u inkubátoru může pozitivně ovlivnit nejen psychickou pohodu matky a otce, ale také zdravotní stav a vývoj nezralého novorozence.

Zkrátka a dobře, pořízení kamer k inkubátorům nám připadalo jako smysluplný nápad, proto jsme se tohoto projektu s nadšením chopily. Ještě před vyhlášením sbírky finančních prostředků jsme iniciovaly schůzku se zástupci firmy Netrex a zástupci IT a právního oddělení VFN. Jednání bylo velmi věcné a nezdálo se, že by měl nastat jakýkoliv problém.

Díky ochotě všech dárců se nám podařilo velmi brzy nasbírat potřebnou částku (celkem 130 000 Kč), což samozřejmě potěšilo nejen nás, ale především personál Neonatologického oddělení u Apolináře. Ještě před samotnou realizací projektu jsme poslaly návrh darovací smlouvy na právní oddělení VFN a v tom okamžiku se bohužel naše radost začala kazit. Zpočátku se zdálo, že budeme muset překonat „pouze“ několik technických obtíží, což se nakonec podařilo, ale později se ukázalo, že celý projekt narazil na naprosté nepochopení a nedostatek empatie ze strany vedení VFN. Dlouhé měsíce trvající agónii ukončilo poslední jednání s náměstkem pro IT záležitosti VFN, které proběhlo 27.2. 2020. Z vyjádření pana náměstka vyplývá, že vedení VFN považuje projekt kamerového systému u inkubátorů za neužitečný a nepřínosný. Hlavním argumentem proti tomuto projektu byla myšlenka, že zdravotnický personál by měl matku spíše motivovat k častějším návštěvám miminka na oddělení a používání kamerového systému by mohlo vést k omezení přímého kontaktu. Jsme přesvědčeny, že naprostá většina matek touží být se svým dítětem během hospitalizace na novorozeneckém oddělení nepřetržitě. Bohužel současné uspořádání na JIRP a IMP novorozeneckého oddělení porodnice u Apolináře, přes veškeré snahy ošetřujícího personálu, trvalý kontakt matky a nemocného dítěte neumožňuje.
Udělaly jsme maximum pro to, abychom maminkám zprostředkovaly alespoň kontakt na dálku. Přály jsme si, aby matky nyní narozených nezralých novorozenců nemusely zažívat noci plné úzkosti a strachu, kdy touží alespoň pohledět na své spící miminko. Obětovaly jsme svůj volný čas a energii na projekt, jehož realizaci zhatily předsudky lidí, kteří bolestnou zkušeností s nedonošeným nebo nemocným dítětem pravděpodobně neprošli a nedůvěřují ani personálu, který je s rodiči nedonošených dětí v každodenním kontaktu.

Během pár měsíců jsme dokázali strhnout nadšením mnoho štědrých dárců a nashromáždit potřebnou částku peněz. Veškeré snahy všech zúčastněných nyní bohužel přicházejí nazmar. Bez podpory vedení VFN nejsme schopny projekt realizovat a darované prostředky využít na nákup a instalaci kamerového systému.
Nezbývá než doufat, že v rámci podpory neomezeného kontaktu matky a novorozence udělá vedení VFN maximum pro zlepšení podmínek pobytu maminek předčasně narozených dětí na novorozeneckém oddělení porodnice u Apolináře.

Naše práce na projektu tímto bohužel ještě nekončí. Nyní je nutné sbírku vypořádat, omluvit se veřejně všem dárcům a požádat o souhlas s použitím darovaných prostředků na jiný projekt. U Apolináře je stále kde investovat. V současné době vybíráme finanční prostředky na nákup videolaryngoskopu. Více informací o této sbírce můžete získat zde.


Návrat zpět